پست شما از اینستا از فالوکمپ. عکسی از یک تخم مرغ با هدف خاص پیشی گرفتن از رقیبان خود. آیا هدف گذاری مطالعه کنید. که البته اهمیت ترین شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری تصویر و اعتبار برند و جذب فالوور. امروزه برای کسانی که دارای مخاطبین خارجی و حتی فالوور فیک و غیره هستند. معمولا […]

Read More →